TECHNOLOGY

7 mô hình kinh doanh trong metaverse

Metaverse được xem là bước tiến dài của ngành công nghệ lẫn internet, với thị trường được ước tính sẽ lên tới $800 tỷ đô vào năm 2024.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.