TECHNOLOGY

Mối quan hệ giữa thời trang và metaverse đã có những gì đáng chú ý?

Mối nhân duyên giữa ngành công nghiệp game và thời trang sẽ ngày càng càng thịnh hành và gia tăng về số lượng lẫn chất lượng trong thời gian tới.

Thương hiệu Off-White chính thức chấp nhận tiền điện tử (crypto) là phương thức thanh toán

Điều này có được xem là một bước tiến mới, mở đường để ngành thời trang dần chấp nhận tiền điện tử là một hình thức giao dịch trên diện rộng.

Những công cụ Marketing Tools tích hợp sẵn của các mạng xã hội phổ biến

Marketing tools cho mạng xã hội được giới thiệu trong bài viết này là những công cụ mà các nhà tiếp thị nhất định cần phải biết.

Những gì nhà đầu tư cần quan tâm về Crypto Insurance – Bảo hiểm tiền điện tử

ác sàn giao dịch và ví kỹ thuật số có sự giới hạn nhất định trong việc bảo vệ người dùng. Giờ đây, mua bảo hiểm cá nhân cho tài sản kỹ thuật số là một điều mà các nhà đầu tư cần quan tâm.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.