Thẻ: so awkward rose

Trưởng thành

Trước khi tự nhận là một người trưởng thành, hãy nghĩ về đấng sinh thành, sự nhạy cảm, và quỹ thời gian không vô tận đang vơi dần theo từng giây.