Thẻ: KOLs marketing

Business

Cách đo lường mức độ thành công với influencer marketing (P2)

Có nhiều cách đo lường khác nhau và thuận tiện. Doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ đo lường trực tuyến như Tagger, Lumanu, Dovetail hay Socialite. Đây là những công cụ được khuyến khích sử dụng bởi các chuyên gia tiếp thị đầu ngành. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể nhờ cậy một công ty nghiệp vụ thứ ba để hỗ trợ thẩm định với ở mức độ chuyên môn cao hơn.

Business

Cách đo lường mức độ thành công với influencer marketing (P1)

Hiện tại, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc đo lường mức độ hiệu quả của influencer marketing là điều phổ biến. Những chương trình, nền tảng phân tích mới được xây dựng để đưa ra những thuật toán khác nhau tùy thuộc vào dữ liệu thu hoạch được từ các chiến lược truyền thông, vẫn chưa hoàn toàn giúp cho các doanh nghiệp có được sự phân tích chuẩn xác.