Thẻ: fuckboy

Có nên yêu một fuckboy?

Hiểu được bản chất của một fuckboy nhưng nhiều người vẫn dễ dàng trao đi cảm xúc chân thành và tình yêu của mình cho fuckboy với một hy vọng sẽ cảm hóa được anh ta. Có nên yêu một fuckboy chăng?