Thẻ: daniel wu

Review

Naked Weapon – phim dở vì… tham

Đã bao giờ bạn xem một bộ phim từ nhỏ và đem lòng yêu thích nó, cho đến sau này trong một lần tình cờ xem lại bộ phim năm xưa ấy nhưng với tư duy của một người trưởng thành thì bạn chợt nhận ra rằng nó lại dở chưa? Naked Weapon chính là một bộ phim kiểu thế đối với Rose.