Thẻ: clare waight keller

Aesthestic

10 người phụ nữ và thương hiệu do họ vận hành góp phần thay đổi khiếu thị ăn mặc

Ngành công nghiệp thời trang phát triển được như hiện tại là bởi sự góp công vô cùng lớn của những người phụ nữ đã chuyên tâm và cống hiến để kiến tạo ra một ngành công nghiệp thật sự sinh ra là để phục vụ cho nhu cầu của chính những người như họ. Dưới đây là danh sách những người phụ nữ đang truyền cảm hứng và góp phần thay đổi khiếu thị ăn mặc của mọi phụ nữ.