Thẻ: chuyện sài gòn

SHORT PROSES

Xe buýt số hiệu 20

Nhưng dường như hành vi anh dũng của chị cũng phải đánh đổi ít nhiều, khi giọng chị lạc và khàn hẳn đi mỗi lần hô to “đi tiếp” với bác tài để ra hiệu một đợt khách nữa đã an toàn rời xe. Còn về phần nó, chắc sẽ phải rất nhiều bất tiện gộp lại mới khiến cho nó phải đón xe buýt thêm một lần nữa.