Thẻ: chiến lược kinh doanh thời trang

Business

[Case Study] Giải mã chiến lược phát triển sản phẩm của thương hiệu Gucci

“Có một điều đang xảy ra, đó là sự kết nối giữa lĩnh vực kinh doanh và sáng tạo. Khi tôi càng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, tôi càng nhận ra rằng không phải những con số mới là tuyến tính của động lực, mà chính là sản phẩm.”
— Marco Bizzarri (Chủ tịch và CEO của thương hiệu Gucci)