Thẻ: bệnh xã hội

Culture

Hiểu về “Incel” – cộng đồng mang căn bệnh tâm lý xã hội nguy hiểm

Incel không chỉ là một cộng đồng nhỏ không đáng để tâm theo suy nghĩ của nhiều người bởi nó đang trở nên hỗn loạn và tăng trưởng nhiều về số lượng lẫn mức độ phức tạp. Cộng đồng này chính là sự phản ảnh tiêu cực nhất, chống nghịch lại những giá trị xã hội thông thường, cơ bản nhất của phụ nữ, đặc biệt là ở xã hội phương Tây.