Thẻ: AR technology

Business

Nỗ lực thương mại của Pinterest: Thử màu son trực tuyến bằng công nghệ AR

Được thành lập vào tháng Mười Hai năm 2009, Pinterest trước giờ vẫn được xem là một nền tảng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh phổ biến lớn nhất trên thế giới và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, những nỗ lực thương mại hóa của doanh nghiệp đã được thúc tiến trong vài năm trở lại đây.