Diary

Nhật ký của Rose. Đơn giản là nơi chia sẻ về góc nhìn, quan điểm cá nhân với một thái độ chân thành, lạc quan và rộng mở.

29

Một người bỏ cuộc, có thể có hoặc không thành công. Nhưng một người thành công chắc chắn sẽ không phải là một kẻ bỏ cuộc.

Trưởng thành

Trước khi tự nhận là một người trưởng thành, hãy nghĩ về đấng sinh thành, sự nhạy cảm, và quỹ thời gian không vô tận đang vơi dần theo từng giây.

Khai bút đầu năm 2022

Chúc bạn đọc của So awkward, Rose có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn được tiếp nhận nhiều thêm hơn những cơ hội mới trong năm 2022.

Nhật ký tuổi 28

Nhật ký tuổi 28 của nó: Nghe quặn thắt trong lòng đôi chút. Nhưng nó không trách cứ bản thân, hay quá đau buồn

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

0 comments on “Diary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *