LOVE+CULTURE

Chuyện họp lớp

Cái ngưỡng tuổi 30, có đi họp lớp hay không cũng thành một thử thách tâm trí.

29

Một người bỏ cuộc, có thể có hoặc không thành công. Nhưng một người thành công chắc chắn sẽ không phải là một kẻ bỏ cuộc.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.