LOVE+CULTURE

[Chủ đề 8/3] Phụ nữ yêu đàn ông trẻ tuổi, được và mất gì?

Một chủ đề nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 – Thực chất, phụ nữ yêu đàn ông trẻ tuổi sẽ được và mất gì? Bài viết mang quan điểm cá nhân của người viết.

Tình yêu có mục đích, tại sao không ai dạy cho ta điều này?

Rose đã từng đề cập đến tình yêu đến vụ lợi của người trưởng thành trước đây. Khác với tình yêu vụ lợi, là tình yêu có mục đích, là điều mà Rose sẽ chia sẻ trong bài viết này.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.