LOVE+CULTURE

29

Một người bỏ cuộc, có thể có hoặc không thành công. Nhưng một người thành công chắc chắn sẽ không phải là một kẻ bỏ cuộc.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.