You heard it first

Chuyên mục bàn về thông tin mới nhất trong ngành thời trang và làm đẹp mà Rose quan tâm. Cả những chủ đề độc giả sẽ khó lòng đọc được ở một nơi nào khác ngoài So awkward, Rose. Hoặc cả những bài viết nêu lên quan điểm cá nhân và đặc biệt nhất là chủ đề về thời trang bền vững.


Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.