FASHION+BEAUTY

Làm sao để cạnh tranh với Shein?

Rất nhiều thương hiệu đã tìm ra được giải pháp để cạnh tranh với Shein, trước khi các sự can thiệp mang tính pháp lý có một sự tác động nhất định.

Nữ nhiếp ảnh gia Nelly Nguyễn – Nghệ thuật là tĩnh nhưng bạo

Hành trình để khẳng định bản thân của nữ nhiếp ảnh gia Nelly Nguyễn trong một môi trường và ngành nghề – nơi nam giới vẫn thống trị phần đông và định kiến về giới tính lẫn nghề nghiệp vẫn còn tồn tại đâu đó trong xã hội là không hề đơn giản.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.