Opinions

Những bài viết chuyên đề tài chính được tuyển lựa và cả những lời khuyên cá nhân hữu ích cho việc quản lý, đầu tư tài chính hiệu quả.


Mô hình góc tư của dòng tiền – Cashflow Quadrant là gì?

Cashflow Quadrant là gì? Bài viết này sẽ giúp bạn nhận diện 4 kiểu góc phần tư của nền kinh tế và đặc tính của từng nhóm.

7 quy tắc cốt lõi của cách đầu tư tài chính thông minh

Cách đầu tư tài chính thông minh từ “cha giàu” của Robert Kiyosaki chỉ gồm 7 quy tắc cốt lõi mà bất cứ ai cũng nên ghi nhớ.