Crypto

Mọi thông tin cần thiết, kiến thức quan trọng về Crytocurrency Trading – đầu tư tiền kỹ thuật số.


Minting NFT là gì?

Nói một cách dễ hiểu, Minting NFT là quá trình biến một tệp kỹ thuật số thành một tài sản kỹ thuật số hoặc tiền điện tử trên Ethereum blockchain.

DeFi là gì?

DeFi là một trong những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực crypto.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.