Danh mục: Business

Business Feature Articles

Làm sao để lựa chọn Influencer/ KOLs phù hợp trong mục đích truyền thông thương hiệu

Influencer/KOLs trên mạng xã hội, từ lâu đã được xem là một dạng thức marketing. Sự phát triển của mạng xã hội (những tính năng tích hợp có sẵn) và tầng lớp Millennial trở thành đối tượng khách hàng chính với hành vi và nhận thức khác biệt đã khiến cho việc các thương hiệu cần cập nhập phương cách hợp tác với influencer trên mạng xã hội để quảng cáo.