Bookworm

Là nơi để Rose giới thiệu các cuốn sách hay của nhiều tác giả, không phân biệt chủ đề, mà Rose đã hoàn thiện tới độc giả của So awkward, Rose.

Ngày mai của những ngày mai – Tạp văn của Nguyễn Ngọc Tư

“…Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng…”

Tình – 37 điều bạn cần biết về Sex bởi Tiến sĩ Martha Tara Lee

37 điều bạn cần biết về Sex ở dưới đây nằm trong phần phụ lục cuối của sách Tình – mọi điều bạn cần biết về Sex của Tiến sĩ Martha Tara Lee, đã được trích lược để bạn đọc có thể nắm được những kiến thức, thông tin thiết thực về sex.