Bookworm

Là nơi để Rose giới thiệu các cuốn sách hay của nhiều tác giả, không phân biệt chủ đề, mà Rose đã hoàn thiện tới độc giả của So awkward, Rose.