Phân tích các mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam

Bạn có biết rằng mội dung video đang là một xu hướng hiệu quả được sử dụng trong các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số ở Việt Nam không?