fbpx

Looper playlist 20/11 – 27/11

Looper playlist là một chuyên mục hàng tuần để Rose giới thiệu những ca khúc mình thích nghe trong tuần. Có thể cũ, có thể mới, nhưng những ca khúc này là giai điệu, năng lượng, cảm xúc mà Rose cần trong tuần.

Looper playlist là một chuyên mục hàng tuần để Rose giới thiệu những ca khúc mình thích nghe trong tuần. Có thể cũ, có thể mới, nhưng những ca khúc này là giai điệu, năng lượng, cảm xúc mà Rose cần trong tuần.


1. For The Lover That I Lost – Sam Smith

2. Exile – Taylor Swift (Ft. Bon Iver)

3. Blueberry Eyes – MAX (Ft. SUGA of BTS)

4. Kokomo – The Beach Boys

5. Under Pressure – Queen

6. My Dude – Litany

7. Fall Into You – David Hodge (Ft. Amy Lee)

8. High Hopes – Kodaline

9. True Love – Otzeki

10. Rock The Boat – Aaliyah (Work MashUp)

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: