fbpx

Looper playlist 12/11 – 19/11

Looper playlist là một chuyên mục hàng tuần để Rose giới thiệu những ca khúc mình thích nghe trong tuần. Có thể cũ, có thể mới, nhưng những ca khúc này là giai điệu, năng lượng, cảm xúc mà Rose cần trong tuần.

Looper playlist là một chuyên mục hàng tuần để Rose giới thiệu những ca khúc mình thích nghe trong tuần. Có thể cũ, có thể mới, nhưng những ca khúc này là giai điệu, năng lượng, cảm xúc mà Rose cần trong tuần.


1. Scheiße – Lady Gaga

2. Deeper Shade Of Blue – Steps

3. Only Time Makes It Human – King Princess

4. Real Groove – Kylie Minogue

5. Dance With Me – Debelah Morgan

6. Cool On You – Mariah Carey

7. Turn Up The Radio – Madonna

8. According To You – Orianthi

9. Go Crazy – Chris Brown, Young Thug

10. Midnight Love – Testa Rossa

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: