fbpx

Looper playlist 24/9 – 30/9

Looper playlist là một chuyên mục hàng tuần để Rose giới thiệu những ca khúc mình thích nghe trong tuần. Có thể cũ, có thể mới, nhưng những ca khúc này là giai điệu, năng lượng, cảm xúc mà Rose cần trong tuần.

Looper playlist là một chuyên mục hàng tuần để Rose giới thiệu những ca khúc mình thích nghe trong tuần. Có thể cũ, có thể mới, nhưng những ca khúc này là giai điệu, năng lượng, cảm xúc mà Rose cần trong tuần.


1. Authors Of Forever – Alicia Keys

2. 911 – Lady Gaga

3. Magic – Kylie Minogue

4. Diamonds – Sam Smith

5. Who Owns My Heart – Miley Cyrus

6. Home of Beings – Porter Robinson x Madeon

7. B’nD – Connan Mockasin

8. THE PLANTYFLUTESIZER – Bichopalo

9. INVISIBLE FORCES – Bichopalo

10. I Love Rock ‘N’ Roll – Britney Spears

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: