Tình yêu vụ lợi của người trưởng thành

Nếu cần vụ lợi, xin hãy xem đó là tình bạn, tình đồng nghiệp, tình người thân, quen, sơ… chứ đừng bao giờ trang hoàng, tô vẽ nó bằng hai chữ tình yêu.