fbpx

Looper playlist 25/5-31/5

Looper playlist là một chuyên mục hàng tuần để Rose giới thiệu những ca khúc mình thích nghe trong tuần. Có thể cũ, có thể mới, nhưng những ca khúc này là giai điệu, năng lượng, cảm xúc mà Rose cần trong tuần. Playlist sẽ được cập nhật vào mỗi thứ Hai.

Looper playlist là một chuyên mục hàng tuần để Rose giới thiệu những ca khúc mình thích nghe trong tuần. Có thể cũ, có thể mới, nhưng những ca khúc này là giai điệu, năng lượng, cảm xúc mà Rose cần trong tuần. Playlist sẽ được cập nhật vào mỗi thứ Hai.


1/ Rain On Me – Lady Gaga, Ariana Grande

2/ Crystal Dolphin – engelwood

3/  Want You In My Room – Carly Rae Jepsen

4/ Dance Again – Selena Gomez

5/ Way Back – TLC (ft. Snoop Dogg)

6/ immaculate taste – engelwood

7/ Anyone Who Knows What Love Is – Irma Thomas

8/ The Story Of Us – Taylor Swift

9/ All For You – Janet Jackson

10/ Up Out My Face – Mariah Carey (ft. Nicki Minaj)

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: