fbpx

Looper playlist 16/3-22/3

Looper playlist là một chuyên mục hàng tuần để Rose giới thiệu những ca khúc mình thích nghe trong tuần.

Looper playlist là một chuyên mục hàng tuần để Rose giới thiệu những ca khúc mình thích nghe trong tuần. Có thể cũ, có thể mới, nhưng những ca khúc này là giai điệu, năng lượng, cảm xúc mà Rose cần trong tuần. Playlist sẽ được cập nhật vào mỗi thứ Hai.


1. DOOR – CAROLINE POLACHEK

2. Smiling – Alanis Morissette

3. Stupid Things – Keane

4. Hazey – Glass Animals

5. Exxus – Glass Animals

6. All My Friends – Madeon

7. LIttle TOo Much – Natasha Bedingfield

8. KIss it Better – Rihanna

9. Bloom(피어나) – Gain(가인)

10. While All The While – Donovan Woods

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: